JBY Coin

Fully operational long-term rental platform. It leverages blockchain technology to ensure seamless rental experience and allows for crowdsourcing to help tenants unfreeze millions of dollars tied up in rental security deposits.

Thông tin dự án

Quốc gia: Nhật Ngày bắt đầu: 23-08-2019 Trạng thái: Scam Hình thức: Trading Chấp nhận đầu tư: BTC,ETH
MIN: $6,000 MAX: $200,000,000 Lợi nhuận: 80% Rút tối thiểu: N/A

Đánh giá dự án

Độ tin cậy: Cao

Liên kết bổ sung

N/A

Bài viết hỗ trợ

Dự án liên quan
$100 / $50,000 300%
Trung bình11 tháng trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Cao11 tháng trước
$16,500,000 / $30,000,000 55%
Thấp12 tháng trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *